ค้นหาแอปพลิเคชันตามประเภท

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2142 1337 | แฟกซ์. 0 2143 8043 | อีเมล์. pwds@onde.go.th

แอปพลิเคชันมาใหม่

ค้นหาแอปพลิเคชัน
เลือกตามประเภทความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน

ทุกประเภทความพิการ

ออทิสติก

ความพิการทางการเรียนรู้

ความพิการทางสติปัญญา

ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ความพิการทางการเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล