ค้นหาแอปพลิเคชันตามประเภท

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2142 1337 | แฟกซ์. 0 2143 8043 | อีเมล์. pwds@onde.go.th
 • ติดต่อสอบถาม
  ระบบเว็บไซต์
D4D Portal App
ศูนย์รวมแอปพลิเคชันของผู้พิการ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทร: 0 2142 1337
 • แฟกซ์: 0 2143 8043
 • อีเมล์: pwds@onde.go.th
 • Facebook: facebook.com/ONDE.GO.TH
 • Twitter: twitter.com/ONDE_GO_TH
 • Line: Line Official Account
 • Youtube: Youtube Channel
 • Instagram: instagram.com/onde_go_th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล